Over Duga

Wij zijn.....

.... een groep mensen in Driebergen die enthousiast maar niet fanatiek dansen op oude en nieuwe muziek uit de hele wereld, of ook wel Werelddansen genoemd. Onze vereniging heet Duga, wat betekent regenboog in het Servo-Kroatisch. De vele kleuren van de regenboog verbeelden de verscheidenheid van ons repertoire:

  • rielen van Terschelling,
  • choro uit Bulgarijë,
  • kolo uit Servië,
  • hora uit Roemenië,
  • merengue uit Zuid-Amerika,
  • hora of debka uit Israël,
  • oude dansen uit de feestzalen van de aristocratie,
  • moderne squaredances uit de USA,

Duga is een vereniging (KvK 40481819) waar de leden zelf de gelden opbrengen om de activiteiten te bekostigen. Op de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen wordt de contributie vastgesteld. Te betalen in halfjaarlijkse termijnen.

Sinds 2020 zijn instellingen verplicht in een "privacyverklaring" te documenteren hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan. Dat document moet publiek toegankelijk zijn. De Duga privacyverklaring is hier te lezen.

Onze dansavond op dinsdag is van 20:00 tot 22:00 met een pauze in het midden. Vóór de pauze is er aandacht voor beginners en worden basispassen en figuren uitgelegd. Na de pauze is er minder uitleg en soms moeilijkere dansen. Beginners en mensen die 2 uur dansen te veel vinden kunnen er voor kiezen om na de pauze te vertrekken. Zij dansen een halve avond. 

Ook organiseert Duga een uur dansen voor verstandelijk en visueel
beperkten uit de huizen van zorgorganisaties in Driebergen en Doorn en
omgeving (Lievegoed, Bartimeus, Philadelphia, Abrona). De deelnemers in
deze activiteit worden beschouwd als buitengewone leden van Duga. Deze
activiteit vindt plaats van 19:00 tot 20:00 uur, dus net vóór het dansen
van de gewone leden in dezelfde zaal.

Dansen is... Samen zijn!