wereldbol met kleuren
DUGA DRIEBERGEN
Werelddansen =
plezier bewegen cultuur
dansende voetjes

In een kring is iedereen gelijkwaardig

De opstelling in kringen is een prettige manier om samen te dansen. Er is direct contact met de dansers links en rechts. En als je niet zeker bent van de passen kun je die gemakkelijk afkijken aan de overkant. In een kring zijn de deelnemers met elkaar bezig en de mensen buiten de kring zijn eigenlijk buitengesloten. Daarom zie je deze dansvorm zelden op het toneel, de toeschouwers zouden alleen ruggen zien. Maar overal op de wereld bestaan kringdansen.