wereldbol met kleuren
DUGA DRIEBERGEN
Werelddansen =
plezier bewegen cultuur
dansende voetjes
wereldbol met schoentjes

Dansen uit de hele wereld
op dinsdagavond in Driebergen
gymzaal vrije school "De Vuurvogel"
Faunalaan 250 3972PS


Op dinsdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur lekker dansen op mooie muziek. We beginnen de avond met aandacht voor nieuwe deelnemers en soms nieuwe dansen, uitleg van vakkundige leiding. Gaandeweg de avond gaan we dansen doen die we al kennen en leuk vinden en wordt er minder uitgelegd maar lekker gedanst.

In het rooster van de dansavonden tot de zomer wordt vermeld welke avonden uitvallen (schoolvakanties). Aanpassingen voorbehouden.